Teamontwikkeling

Visie
Vanuit mijn werk als opleider, trainer en begeleidingskundige bij HAN VDO kom ik veel in aanraking met verpleegkundige teams in eerste- en tweedelijns zorgorganisaties. HAN VDO is een fijne organisatie om mee samen te werken als het om grote projecten gaat in ziekenhuizen of thuiszorg. Maar soms zijn het ook kleinere teams die een stap verder willen zetten in de kwaliteit van zorg die geleverd wordt. Of de visie op Positieve gezondheid helemaal zien zitten maar er geen handen en voeten aan kunnen geven. Steeds weer vallen ze terug in het klachtgerichte denken van waaruit de meeste gezondheidszorg instellingen werken. Om echt de doelen van een patiënt of cliënt centraal te kunnen stellen en daar alle betrokken zorgprofessionals mee te laten werken vraagt een begeleiding op maat. Dit kleinere maatwerk verzorg ik zelf vanuit IMpraktijk vaak in samenwerking met Corine Vernooij van Mens en Motivatie

Werkwijze
Stel je hebt als team affiniteit met de visie van Positieve gezondheid, de visie die uitgaat van de veerkracht van mensen, gericht is op dat wat het leven van mensen betekenisvol maakt. Dus veel meer werkt vanuit dat wat wel kan en bevorderd of verstevigd kan worden dan dat wat niet meer kan en bestreden moet worden(ziekte). Ik noem dat ook wel de transformatie van deficiënt naar patiënten en cliënten kijken naar krachtgericht kijken. Of anders gezegd van: “Wat is er mis met jou?” naar: “Wat zou je willen?”

“May your choices reflect your hopes, not your fears.”
Nelson Mandela

Na een verkennend gesprek met jou en je teamleden maken we een programma op maat. Daarbij is de patientenreis, dus de route die patienten/clienten of burgers afleggen vanaf het moment dat zij hulp zoeken en gaan vragen tot het moment dat ze deze hulpvraag hebben opgelost, uitgangspunt. Deze maken we visueel voor jullie. Zie hiervoor het onderdeel Visuals op deze site. Deze patientenreis analyseren we gezamenlijk op krachtige onderdelen en onderdelen die aandacht vragen als het gaat om het stimuleren van veerkracht, eigen regie en gericht zijn op de doelen van de hulpvrager. Vaak kan een team na deze analyse op eigen kracht verder om de ingezette koers vorm te geven.

Tijdsinvestering

1. Een verkennend gesprek met vertegenwoordigers uit het team

2. Een dagdeel van 4 uur online training in motiverende gespreksvoering, shared decision making en waarderend reflecteren. Deze sluit af met een het vormen van werkgroepen. Zij werken opdrachten uit die input vormen voor de teamdag

3. Op de teamdag worden de uitgewerkte opdrachten verwerkt in de gevisualiseerde patiëntenreis. Vervolgens maken we gezamenlijk de analyse op kracht- en aandachtspunten. En deze analyse nemen de werkgroepen na deze dag mee om verder uit te werken. De dag eindigt met een beschrijving van waar het team mee gaat stoppen, waar het mee gaat starten en wat het gaat uitbouwen om de ingezette koers te realiseren op de werkvloer.

4. Terugkom uurtje, online. Na een paar maanden tot een half jaar volgt er een terugkoppeling vanuit de werkgroepen. Als de werkgroepen goed op dreef zijn en de eigen mijlpalen binnen handbereik dan ronden we de begeleiding af. Mocht dat niet zo zijn dan kan er een verdiepend traject afgesproken worden om toch de beoogde resultaten te realiseren.
Mocht bovenstaande beschrijving aanspreken, neem contact met me op via de mogelijkheden op de homepage.

Meer informatie over Corine en mij: